RECICLEM!

La recollida selectiva a casa: fàcil i necessària

De ben segur que els nostres fills tenen més consciència que els adults sobre la necessitat de reciclar: només cal tenir en compte que actualment aquest és un tema  tractat a les escoles i, en el cas del pares, ni n’havíem sentit a parlar quan érem petits.

Però els nens i nenes, a part de les paraules dels professors, adquireixen hàbits en funció del què veuen fer a casa. Els pares som un model de comportament per als nostres fills i, encara que de vegades no en siguem del tot conscients, el què passa dia a dia dins de casa és el que després reproduiran ells en la seva quotidianitat.

En el tema del reciclatge, hem de ser un exemple a seguir: seleccionar les deixalles és un acte de responsabilitat per no malmetre el medi ambient.

La recollida selectiva ha anat augmentant en els últims anys en les llars catalanes. La població va prenent consciència de la problemàtica mediambiental, però encara queda un llarg camí per recórrer pel què fa als hàbits. Esperem que les noves generacions tinguin el reciclatge com quelcom habitual i normalitzat.

Per poder fer correctament la recollida selectiva, cada cosa ha d’anar al seu contenidor.

Moltes poblaciona ja han adoptat el sistema de recollida porta a porta. Cada dia s’ha de treure una deixalla: cartó, vidre, brossa orgànica…

 

Paper i cartó

Les deixalles de paper i cartró s’han de tirar als contenidors de color BLAU.

Què hi podem tirar: diaris i revistes, capses de cartró (plegades), envasos de paper (si són d’aliments, que no tinguin sense embolcalls d’alumini), papers d’embolicar regals, fulls de paper i llibretes (evitant les grapes, clips, espirals …), sobres i la publicitat impresa, rotlles de paper higiènic i de cuina…

Què NO hem de tirar: paper carbó, paper plastificat, tovallons i paper de cuina usats (aquests anirien amb la matèria orgànica), papers bruts, fotografies…

La recollida selectiva del paper i cartró possibilita el seu reciclatge, suposant un estalvi d’energia, de matèries primeres i de consum d’aigua (necessari per a la creació de paper partint de pasta verge).  Amb el paper reciclat es podran fer noves capses i paper d’embalatge, així com objectes de papereria, revistes, diaris, llibres, paper higiènic … sense haver de malgastar matèria primera.

 

Envasos i plàstics

Les deixalles d’envasos i plàstics s’han de tirar als contenidors de color GROC.

Què hi podem tirar: ampolles de plàstic i garrafes (sense líquids), envasos de plàstic de iogurts, brics de llet, sucs … (sense líquids),  llaunes de conserves (ferro i alumini) i de refrescs, tapes de pots (de metall o plàstic), esprais de productes no tòxics buits, paper de plata, safates de porexpan,

Què NO hem de tirar: esprais plens, pots metàl•lics de pintures o productes químics, pneumàtics, petits electrodomèstics i productes d’informàtica que contenen tinta (aquests hauran d’anar a la deixalleria). Plàstics i embolcalls bruts.

La recollida selectiva dels envasos i plàstics és destacable la importància de reciclar l’alumini, evitant així la seva incineració que produeix emissions de metalls pesants molt contaminants. Amb el material reciclat procedent dels envasos i plàstics (incloent llaunes d’alumini i ferro) es fabriquen bosses i envasos de plàstic de tota mena, carpetes, papereres, mobiliari urbà, materials de construcció…

 

Vidre

Les deixalles de vidre s’han de tirar als contenidors de color VERD.

Què hi podem tirar: ampolles i pots de vidre buits i sense taps o tapes, pots de conserves buits (melmelades, salses… ), gots i copes de vidre, gerres, cendrers, vidre trencat

Què NO hem de tirar: els taps de les ampolles i els pots, bombetes, fluorescents, ceràmica, els pots buits que hagin contingut medicaments, miralls o vidre armat (amb petits filferros interiors). El vidre pla de finestres, miralls… es recull a les deixalleries per a poder fer un correcte reciclatge.

El procés de reciclatge del vidre és relativament fàcil i manté al 100% les seves qualitats. La recollida selectiva de vidre possibilita el seu reciclatge, suposant un estalvi important  de matèria prima i de petroli, i disminueix la contaminació atmosfèrica i la de les aigües.  Amb el vidre reciclat es tornen a fer ampolles, pots, gots i altres objectes.

 

Fracció orgànica

Les deixalles orgàniques s’han de tirar als contenidors de rebuig. A casa, les hem de posar en unes bosses compostables.

Què hi podem tirar: Restes de verdura i fruita, carn (i ossos), peix (i espines), closques d’ou, marisc i mol.luscs, closques  de fruita seca, restes de pa, menjar sòlid en mal estat, marró de cafè o d’infusions, paper de cuina o tovallons de paper usats, taps de suro, poda petita (de flors i plantes) i gespa tallada, rams de flors pansits i flors seques, serradures fusta natural, llumins, excrements d’animals domèstics

De la fracció orgànica se n’obté adob per a l’agricultura i la jardineria, i s’utilitza per generar gas.

Les deixalles de rebuig han d’anar als contenidors convencionals.

Què hi podem tirar: Tot allò que no es pugui reciclar:  pols d’escombrar i d’aspirar, cendres, burilles de cigarreta, compreses i bolquers, paper transparent, cotó fluix, bolígrafs, llapis usats…

 

Deixalleria

Què hi podem tirar: Totes les deixalles que no podem llençar als contenidors mencionats anteriorment, residus voluminosos i materials reutilitzables (que no necessiten procés de reciclatge per poder seguir essent utilitzats): Ampolles de cava, roba, sabates, petits electrodomèstics i aparells d’informàtica (ordinadors, impressores, televisors, ràdios, microones, cables elèctrics …), tòners i cartutxos d’informàtica, paelles, cassoles, etc, cartrons de grans dimensions, ferralla i metalls diversos (alumini, acer inoxidable, plom, llautó…), oli de cuina i olis  de cotxe, moto…, radiografies, aerosols, pesticides, piles i termòmetres, fluorescents i bombetes, pintures, coles, vernissos, dissolvents… envasos de productes de neteja, , cosmètics, electrodomèstics, trastos i mobles, pneumàtics de bicicleta, bateries de cotxe, porexpan net, restes de poda i jardineria, fustes petites, runa i vidre pla (finestres, miralls …).

Què NO hem de tirar: Residus industrials especials (tòxics i perillosos), residus sanitaris, residus especials.
 

Joc perquè els més petits aprenguin a reciclar

Imprimim les imatges i les  retallem.

Fem que els nens i nenes posin cada deixalla en el seu contenidor.

I els expliquem què fem i on ha d’anar tot allò que no es pot reciclar. O bé els oprtem a la deixalleria o bé passen a recollir-les per casa un dia concret.

MÉS INFORMACIÓ

Més informació

SIGUEM CÍVICS

  • Mai no hem d’abandonar les deixalles al costat dels contenidors (sempre hem d’evocar-ho a dins), però amb més èmfasi en el tema del vidre i envasos, ja que pot ser perillós i algú pot prendre mal.
  • El vidre s'ha de llençar abans de les onze de la nit (23 h) per evitar el soroll en hores de descans.

WEBS D'INTERÈS

http://aquireciclem.cat/

  • Aquest bloc té com a objectiu promoure la separació selectiva de les deixalles entre la població, demostrant que amb poc esforç i una mica d’imaginació és possible fer-ho. La participació ciutadana en el bloc és notòria: els participants expliquen com s’ho fan per reciclar, enviat fotos i vídeos i consells pràctics o logístics.
  • Gran part de la informació d'aquest article s'ha extret de les següents pàgines web:
Agència de Residus de Catalunya:
Ajuntament de Barcelona:

PRODUCTES D'ESPECIAL INTERÈS

PILES
  • Les piles contenen metalls pesants com el mercuri, el cadmi o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient. Si les aboquem al medi, l'aigua de pluja  arrossega els metalls cap als cursos subterranis d'aigua i, que després passen  cap als rius i el mar, afectant als éssers vius. Si es cremen, aquest metalls es poden vaporitzar i dispersar per l'aire (i quan plou, són arrossegats cap a terra i cap a cursos d'aigua).
  • Què hi podem tirar: Les piles gastades es poden tirar als contenidors per a piles que hi ha als punts de recollida (botigues de venda d'aparells elèctrics, de joguines, de fotografia, rellotgeria, joieria, etc.) i també a les deixalleries.
MEDICAMENTS
  • A casa, sense adonar-nos, generem molts residus de medicaments que no es poden llançar a la brossa comuna, perquè necessiten una recollida selectiva i un tractament específic (recollida, classificació i tractament, segons tipologia i composició). Per això és bo revisar la nostra farmaciola de forma habitual per treure’n els medicaments caducats o que ja no farem servir.
  • Què hi podem tirar: Medicaments que ens han sobrat o que han caducat, o simplement els seus envasos, buits o no, s’han de tirar en els contenidors que es troben a les farmàcies adherides a la recollida selectiva i als Centres d'Atenció  Primària.

Escrito por: Claudia

Periodista especialista en oci infantil i familiar amb més de 30 anys d'experiència en mitjans.