10 CONSELLS PER ESTUDIAR MILLOR

10 consejos para estudiar mejor

Consells per estudiar millor

Les tècniques d’estudi són una eina imprescindible a l’hora d’aconseguir un aprenentatge significatiu, ja que ajuden l’alumne a comprendre, retenir i assimilar els continguts impartits a classe. No obstant això, són pocs els estudiants de Primària i Secundària que les dominen. Molts opten per la memorització d’última hora, la qual cosa provoca que els resultats no sempre siguin els esperats i immediatament s’oblidi allò que s’ha après. Per això, aulaPlaneta proposa deu consells per estudiar millor.

D’altra banda, el servei educatiu digital ha elaborat un vídeo amb les millors estratègies per aprendre d’una manera eficaç. Mireu l’enllaç:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iwDlnR8UsKo

10 CONSELLS PER ESTUDIAR MILLOR

Abans de posar-se a estudiar…

 1. Estar atents a classe i prendre uns bons apunts. Escoltar a classe facilita molt l’assimilació de conceptes, ja que a l’hora d’estudiar, els continguts ja resulten familiars. Així mateix, és important prendre bons apunts: notes amb lletra clara, que recullin només el més important, estiguin ben estructurades i incloguin exemples que ajudin a recordar.
 2. Planificar-se. Anotar en un calendari o agenda les dates dels exàmens, les tasques i els lliuraments dels treballs. Això ajudarà els alumnes a establir uns objectius. Per al dia a dia, han de fixar-se un horari o establir prioritats: primer acabar les tasques o activitats pendents, i després repassar la lliçó i allò que s’ha fet a classe.
 3. Organitzar bé l’espai d’estudi. Estudiar sempre al mateix lloc, amb una cadira i una taula còmodes, que permetin a l’alumne tenir a mà tot allò que necessita. S’ha de situar l’ordinador o la tauleta de manera perpendicular a la finestra, si es dóna el cas, i evitar distraccions: desconnectar el mòbil i no consultar xarxes socials.
  Mentre s’estudia
 4. Llegir amb atenció i subratllar el més important. La lectura comprensiva és essencial per entendre i assimilar els continguts. Anotar les paraules que no s’entenguin i buscar-les en un diccionari. Fer una segona lectura per subratllar les idees principals del text i destacar-les de manera visual.
 5. Fer esquemes. Sintetitzar la informació i estructurar-la de manera jeràrquica. Utilitzar paraules i frases concretes i breus. Es poden fer esquemes lineals, gràfics amb claus o fletxes, o mapes conceptuals. Eines online com GoConqr o Creately poden ajudar-hi.
 6. Resumir el contingut. És una altra tècnica molt útil a l’hora de processar la informació. S’ha d’elaborar un text breu on s’expliquin els continguts principals amb les pròpies paraules de l’alumne. Aquest exercici l’ajudarà a l’hora de redactar les respostes en els exàmens.
 7. Memoritzar allò que s’estudia. És essencial per afrontar els exàmens. Hi ha diferents tècniques que poden servir d’ajuda, com associar paraules, de manera que es recordin més fàcilment, o visualitzar conceptes per aprofitar la memòria fotogràfica.
 8. Exercitar allò que s’ha après. Fer ajuda a recordar. Per això, realitzar activitats i practicar el que s’ha après ajudarà l’alumne a consolidar els coneixements. Tant aulaPlaneta com a la xarxa hi ha moltíssimes activitats de tot tipus i jocs per repassar els diferents temes i assignatures.
  Després d’estudiar
 9. Avaluar allò que s’ha après. Quan l’alumne cregui que ja ha assimilat els continguts de l’estudi, és interessant que es posi a prova. Pot exposar en veu alta la lliçó, explicar-la a un company o gravar-se amb una càmera, com la de l’ordinador o la del mòbil, per després veure els propis errors.
 10. Aprofundir. Es tracta que alliberi la seva curiositat i investigui les qüestions que més li han interessat: a la Xarxa hi ha documentals, vídeos divertits, articles i recursos i jocs interactius. Els nous descobriments sobre el tema ampliaran els coneixements i faran que estudiar resulti molt més divertit.
Què és aulaPlaneta?
aulaPlaneta és l’única solució 100% digital adreçada a la comunitat educativa. Combina la qualitat del banc de continguts digitals, el del Grup Planeta, amb les metodologies d’ensenyament i aprenentatge més innovadores per facilitar la tasca del professor, motivar l’alumne i implicar i donar suport als pares. aulaPlaneta incorpora una nova fórmula que aprofita el potencial de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a més dels últims avenços en matèria pedagògica, assegurant d’aquesta manera un ensenyament de major qualitat, molt més motivador tant per al professor com l’alumne.

Des del seu llançament, aulaPlaneta ja cobreix totes les necessitats acadèmiques dels plans d’estudi de 5è i 6è de Primària i tota l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, i ja l’utilitzen 300.000 usuaris en més de 2.500 centres educatius espanyols. El servei educatiu digital aulaPlaneta ha estat guardonat com a Millor Portal Editorial de Recursos als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

Escrito por: Claudia

Periodista especialista en oci infantil i familiar amb més de 30 anys d'experiència en mitjans.