10 BENEFICIS DE LA INTRODUCCIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS EN L’EDUCACIÓ

Deu beneficis de la introducció de continguts audiovisuals en l’educació

L’ús dels continguts audiovisuals a les aules amb finalitat didàctica és essencial per aconseguir un sistema educatiu de qualitat i actualitzat, ja que permet renovar les metodologies didàctiques i garanteix als joves les competències que necessiten per desenvolupar-se en el món actual.

Vereu deu beneficis concrets de la introducció sistemàtica i generalitzada de l’ús de continguts audiovisuals a les aules:

  1. Afavoreix l’observació de la realitat: els audiovisuals permeten representar o registrar amb precisió esdeveniments reals. Posen l’accent en els processos empírics i ens apropen a un coneixement centrat en els fets.
  2. Facilita la comprensió i l’anàlisi: els continguts audiovisuals, les animacions interactives i els gràfics permeten observar la realitat i visualitzar de manera més senzilla estructures, processos, relacions i els diferents elements que la conformen.
  3. Proporciona la motivació i és atractiu per als estudiants: tant per la seva facilitat de comprensió com pel seu realisme i, de vegades fins i tot, per la seva espectacularitat, els estudiants se senten atrets per les explicacions i continguts audiovisuals.
  4. Introdueix en l’educació llenguatges múltiples i alfabetitzacions múltiples: els continguts audiovisuals ajuden a complementar el valor didàctic del llenguatge oral i escrit. Avessen a la convergència lingüística, la qual cosa és pròpia de la majoria de comunicacions de la nostra època. I permeten el desenvolupament d’habilitats semiòtiques d’interpretació (comprensió auditiva i lectora, expressió, etcètera) complexes, el que, a més a més, porta els alumnes al pensament complex i al sentit crític.
  5. Millora l’eficàcia de les activitats docents: la visualització de molts processos i de les potencialitats del relat audiovisual afavoreixen la millora del rendiment de l’alumnat i fan més senzilla la tasca del professorat pel que fa a explicació, i és més eficaç pel que fa a atenció a les necessitats específiques més enllà de l’exposició dels continguts.
  6. Facilita l’aprenentatge de l’escriptura audiovisual: en moments en què gran part de les activitats de presentació i de comunicació -en tots els ordres de la vida- està dominada pel llenguatge audiovisual, utilitzar continguts audiovisuals a classe afavoreix l’adaptació i la integració dels joves en el món contemporani i, en concret, facilita que adquireixin habilitats per expressar-se mitjançant audiovisuals.
  7. Potencia les habilitats mediàtiques i la creativitat: fer servir audiovisuals representa, d’alguna manera, fer-se càrrec de nous sistemes de producció tecnològica, adquirir competències de treball en equip i de resolució de problemes, etc. És, per tant, un bon sistema per accedir a l’ús autònom de les tecnologies i, d’aquí, a la creativitat.
  8. Estimula l’ús i accés a bancs de recursos compartits: es tracta tant dels Recursos Educatius Oberts (REO), com dels de pagament i, en general, de la utilització de plataformes d’Internet que agilitzen l’ús de materials i la seva compartició.
  9. Afavoreix la consideració del patrimoni audiovisual: això resulta especialment cert en el cas del cinema, a través del qual els estudiants no només adquireixen competències mediàtiques o enriqueixen la seva comprensió de l’entorn, sinó que poden apreciar valors culturals propis i aliens. Però és cert també pel que fa a la televisió.
  10. Permet la introducció de criteris de valoració estètics i creatius: l’audiovisual és un sistema de representació de la realitat, però també d’expressió artística, de manera que els estudiants que estan acostumats al seu ús desenvolupen noves competències.
Què és aulaPlaneta?
aulaPlaneta és l’única solució 100% digital adreçada a la comunitat educativa. Combina la qualitat del banc de continguts digitals, el del Grup Planeta, amb les metodologies d’ensenyament i aprenentatge més innovadores per facilitar la tasca del professor, motivar l’alumne i implicar i donar suport als pares. aulaPlaneta incorpora una nova fórmula que aprofita el potencial de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a més dels últims avenços en matèria pedagògica, assegurant d’aquesta manera un ensenyament de major qualitat, molt més motivador tant per al professor com l’alumne.

Des del seu llançament, aulaPlaneta ja cobreix totes les necessitats acadèmiques dels plans d’estudi de 5è i 6è de Primària i tota l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, i ja l’utilitzen 300.000 usuaris en més de 2.500 centres educatius espanyols. El servei educatiu digital aulaPlaneta ha estat guardonat com a Millor Portal Editorial de Recursos als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

Escrito por: Claudia

Periodista especialista en oci infantil i familiar amb més de 30 anys d'experiència en mitjans.