AVANTATGES DEL LLIBRE DE TEXT DIGITAL

Els avantatges del llibre de text digital

Flexibilitat, adaptabilitat, interactivitat, possibilitat de personalització i actualització són només alguns dels avantatges que ofereix el llibre de text digital. aulaPlaneta proposa algunes claus per escollir el millor llibre de text digital segons les necessitats dels docents i les dels seus alumnes.

El principal avantatge dels llibres de text digitals és que han arribat per adaptar-se a una nova realitat social.

Permeten al docent oferir als alumnes un aprenentatge més motivador i interactiu gràcies a l’ús de les TIC, a més d’alleugerir la motxilla i facilitar l’aplicació de metodologies i plantejaments innovadors a l’aula.

D’altra banda, el format digital suposa un estalvi important per als pares. Cada any les famílies gasten entre 200 i 300 euros per infant o adolescent en la compra de llibres de text. Davant d’aquesta elevada inversió, els llibres de text digitals, com els Quaderns d’estudi d’aulaPlaneta, suposen un estalvi de fins al 70%.

A través d’una simple connexió, aquest servei educatiu també brinda a l’alumne altres materials i obres de consulta -diccionaris, obres de referència enciclopèdica, atles, atles del cos humà, etcètera-, reduint encara més els costos escolars.
Avantatges del llibre de text digital i claus per triar-lo

aulaPlaneta explica alguns avantatges del llibre de text digital enfront del tradicional, així com les claus a tenir en compte perquè l’elecció s’adapti a les necessitats del docent i a les dels seus alumnes.

  1. Continguts de qualitat, variats i flexibles en l’ús didàctic. En una societat caracteritzada per l’excés d’informació, les fonts s’han convertit en un element essencial per ajudar en la selecció de recursos i dotar de fiabilitat al contingut. Per assegurar aquesta qualitat, s’han de triar llibres de text avalats per entitats o empreses reconegudes que garanteixin que els continguts són rigorosos, s’actualitzen constantment, s’adeqüen al currículum i tenen en compte les competències bàsiques i les destreses que els alumnes han d’adquirir en cada nivell educatiu, des de diversos punts de vista i enfocaments pedagògics. A més a més, és recomanable revisar i valorar totes les eines complementàries que pugui oferir el llibre, des de documentació útil per desenvolupar la classe o guies per al docent fins accés a altres materials de suport que puguin ser d’interès per al docent, com plantilles i models.
  2. Diversitat de formats i llenguatges. Un altre dels avantatges dels llibres de text digitals és que permeten aprofitar totes les possibilitats del multimèdia. Un bon llibre de text digital ha d’incloure recursos en diversos llenguatges digitals: text, àudio, vídeo, imatges o animacions, enllaços a webs etc. Això permet una motivació molt més gran dels alumnes i treballar la competència digital, alhora que ajuda en la comprensió de conceptes complexos. Abans de decidir-se per un llibre de text digital, és conveninent assegurar-se que aprofita al màxim les noves tecnologies i que inclou gran quantitat de recursos, variats i en tots els formats possibles.
  3. Interactivitat. És important que el llibre de text digital no es limiti a ser una digitalització de la versió en paper. Ha de ser una proposta específicament dissenyada per a ser digital que no només presenti materials teòrics de forma més o menys organitzada, sinó que a més ofereixi a professor i alumne la possibilitat d’interactuar entre ells i amb els continguts. Per això, un llibre de text digital adequat ha d’incloure o donar accés a activitats de diversos tipus i nivells de dificultat i a exercicis relacionats amb la teoria o amb la seva aplicació a la vida quotidiana, que requereixin la participació de l’alumne i que serveixin per consolidar, practicar de forma individual i grupal i avaluar l’aprenentatge. L’ideal és que a més ofereixi un entorn col·laboratiu i la possibilitat de realitzar treballs en equip, pràctiques i projectes cooperatius.
  4. Possibilitat de personalització. Quan un docent prepara una classe utilitza les explicacions per adaptar els continguts del llibre de text a les característiques dels seus alumnes i al mètode pedagògic que utilitzarà, i per a això té en compte diversos factors, com els seus gustos, els estils d’aprenentatge, la pròpia experiència com a docent o el coneixement de la seva classe. El format digital pot tenir molts avantatges en aquest procés de personalització i per això el professor ha d’assegurar que el llibre de text digital que seleccioni li permet realitzar-les. És bo que compti amb una proposta base que pugui fer servir directament, ja que això estalvia temps i facilita la feina, però a més ha de permetre adaptar els continguts, eliminar i afegir el que li convingui, incloure notes, enllaços, exercicis, recursos, etc. A més a més, és bo que el docent pugui incloure les seves pròpies activitats o materials desenvolupats amb altres programes o aplicacions, que pugui aplicar diverses metodologies i tingui la possibilitat crear tantes versions del llibre com vulgui, per així utilitzar-les amb diferents grups d’alumnes segons les necessitats d’aquests.
  5. Actualització. A més de permetre adaptar els continguts segons les necessitats, el llibre de text digital ha d’incloure la revisió constant per part de l’entitat o empresa que el desenvolupi. D’aquesta manera es tindrà la garantia de comptar sempre amb una “darrera edición”, és a dir, de saber que el llibre s’ajusta a la realitat actual ia la legislació vigent (no només nacional sinó també de la regió o comunitat autònoma) i segueix les pautes del currículum respecte a destreses, competències bàsiques o habilitats que han de desenvolupar els alumnes. En aquest sentit, també és interessant que l’actualització inclogui l’adaptació a les diverses plataformes, dispositius o sistemes operatius disponibles, per anar adaptant-se a cada un d’aquests segons vagin modernitzant o sorgint noves versions.
La proposta d’aulaPlaneta: el Quadern d’estudi

A aulaPlaneta s’han tingut en compte cadascun dels criteris anteriors per dissenyar el Quadern d’estudi. S’hi ofereix una proposta totalment digital que s’ha dissenyat pas a pas, amb la col·laboració de professors i experts, per oferir als docents i als alumnes una eina rigorosa, variada, pràctica, personalitzable i actualitzada.

Què és aulaPlaneta?

aulaPlaneta és l’única solució 100% digital adreçada a la comunitat educativa. Combina la qualitat del banc de continguts digitals, el del Grup Planeta, amb les metodologies d’ensenyament i aprenentatge més innovadores per facilitar la tasca del professor, motivar l’alumne i implicar i donar suport als pares. aulaPlaneta incorpora una nova fórmula que aprofita el potencial de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a més dels últims avenços en matèria pedagògica, assegurant d’aquesta manera un ensenyament de major qualitat, molt més motivador tant per al professor com l’alumne.

Des del seu llançament, aulaPlaneta ja cobreix totes les necessitats acadèmiques dels plans d’estudi de 5è i 6è de Primària i tota l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, i ja l’utilitzen 300.000 usuaris en més de 2.500 centres educatius espanyols. El servei educatiu digital aulaPlaneta ha estat guardonat com a Millor Portal Editorial de Recursos als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

Escrito por: Claudia

Periodista especialista en oci infantil i familiar amb més de 30 anys d'experiència en mitjans.