5 CONSELLS PER FOMENTAR EL PENSAMENT CIENTÍFIC EN ELS NENS

El pensament científic fomenta l’autonomia i la capacitat de raonament dels nens

Augmentar la capacitat de raonament mitjançant el pensament científic aporta múltiples avantatges tant en el dia a dia com en la formació dels nens com a persones.

Les matemàtiques i la ciència abasten temes relacionats amb la natura a més de l’estudi dels números o la geometria. No obstant això, el pensament científic va més enllà i es relaciona també amb la capacitat per ser autònom o la resolució de problemes de la vida quotidiana. Una visió lògica desenvolupada ajuda els nens a trobar relacions entre els fets, les idees o les causes i els efectes.

aulaPlaneta proposa algunes claus per estimular el pensament científic dels fills i per ajudar-los a relacionar allò que aprenen al centre escolar amb el que succeeix en el seu entorn i a comprendre millor el món que els envolta.

Què aporta el pensament científic?

El pensament científic no només és positiu en l’àmbit acadèmic, sinó que també ofereix múltiples avantatges en la vida diària i en la formació de l’infant com a persona.

Als fills els pot esperar un futur en el món de la biologia, l’enginyeria o la medicina, o potser optaran per estudis relacionats amb les lletres.

Sigui quina sigui la seva tria d’aquí a uns anys, el raonament i la lògica els ajudaran a reaccionar davant els problemes, adaptar-se a noves situacions, solucionar reptes…
Entre d’altres coses, amb el desenvolupament del pensament científic, l’infant:

 • Millora la capacitat de raonament i l’habilitat per passar de nocions bàsiques a complexes.
 • Aprèn a resoldre problemes en situacions reals.
 • Practica la construcció del propi aprenentatge.
 • Exercita la capacitat deductiva i aprèn a crear estratègies i solucions pròpies.
 • Millora la relació amb l’entorn físic i la percepció dels espais, les formes, les parts i el tot.

Cinc consells per fomentar el pensament científic

Amb algunes pràctiques senzilles en el dia a dia es pot ajudar els fills a desenvolupar el pensament científic, la lògica i la deducció. aulaPlaneta proposa posar en pràctica els següents consells per aconseguir-ho.

 1. Promoure la curiositat. És aconsellable convidar-los a investigar, a intentar comprendre com funcionen els objectes que utilitzen cada dia i a realitzar petites proves d’encert / error. És important, sobretot quan els nens són petits, permetre’ls manipular els materials, les joguines, la roba… A través del tacte i la vista els compararan, establiran relacions geomètriques entre forma i mida i assimilaran les seves característiques i funcions. Quan creixin, els experiments casolans poden suposar una eina perfecta.
 2. Si no sorgeix naturalment, fem-los preguntes. Si estem davant de nens poc curiosos, podem despertar el seu interès plantejant qüestions sobre el món que els envolta i animant-los a mirar de trobar una explicació per a allò que no entenen.
 3. Deixar que ho intentin. Sempre que sigui segur i sota la supervisió d’un adult, s’ha de donar espai als nens perquè tractin de solucionar de manera autònoma, segons el seu propi criteri, els problemes que els sorgeixen respecte al maneig d’un objecte o situació. Ja hi haurà temps d’aconsellar-los, però s’ha de tenir paciència i permetre’ls que ho provin tots sols.
 4. Dirigir subtilment el seu aprenentatge. Si els costa resoldre un problema o afrontar una situació, no se’ls ha de donar la resposta. Cal intentar que la dedueixin subministrant algunes pistes o fent-los les preguntes correctes perquè ells mateixos trobin la solució.
 5. Utilitzar el joc i la imaginació. És bo proposar reptes o problemes quotidians perquè intentin resoldre’ls, anar una mica més enllà i demanar-los que inventin objectes del futur o iniciar un relat i animar-los que l’acabin pensant què podria succeir als protagonistes i com reaccionarien.

Què és aulaPlaneta?

aulaPlaneta és l’única solució 100% digital adreçada a la comunitat educativa. Combina la qualitat del banc de continguts digitals, el del Grup Planeta, amb les metodologies d’ensenyament i aprenentatge més innovadores per facilitar la tasca del professor, motivar l’alumne i implicar i donar suport als pares. aulaPlaneta incorpora una nova fórmula que aprofita el potencial de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a més dels últims avenços en matèria pedagògica, assegurant d’aquesta manera un ensenyament de major qualitat, molt més motivador tant per al professor com l’alumne.

Des del seu llançament, aulaPlaneta ja cobreix totes les necessitats acadèmiques dels plans d’estudi de 5è i 6è de Primària i tota l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, i ja l’utilitzen 300.000 usuaris en més de 2.500 centres educatius espanyols. El servei educatiu digital aulaPlaneta ha estat guardonat com a Millor Portal Editorial de Recursos als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

MÉS INFORMACIÓ

Més informació

 • Millor Portal Editorial de Recursos, als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

Escrito por: Claudia

Periodista especialista en oci infantil i familiar amb més de 30 anys d'experiència en mitjans.