RECICLATGE DE MEDICAMENTS


La importància de reciclar correctament els medicaments: pel bé del Medi Ambient

Què hem de fer quan ja no ens cal un medicament?

Quan estem malalts, tan adults com infants, anem al metge i aquest ens recepta medicaments.

Quan ja hem acabat els tractaments, tenim la tendència a guardar-los a la nostra farmaciola per si els tornem a necessitar … i la majoria d’ells acaben caducats o en mal estat, o bé perdem les caixes i els prospectes i ja no sabem perquè eren .

És molt important que no llancem les medicines a les escombraries convencionals o pel desaigua de la pica, ja que aquesta acció resulta molt i molt nociva per al medi ambient.

Els medicaments estan per guarir-nos a nosaltres però no per malmetre i contaminar el nostre entorn.

La majoria de farmàcies catalanes disposen d’uns contenidors especialment ideats per a llençar-hi els medicaments usats, caducats o en mal estat. 

És molt aconsellable fer una revisió de la farmaciola de casa almenys dues vegades a l’any.

Quan ho fem, hem de tenir precaució a retirar els medicaments caducats i també aquells que no en recordem la seva aplicació o hàgim perdut el prospecte.

D’aquesta manera també evitarem fer-ne un mal ús que seria molt perjudicial per a la nostra salut o la dels nostres fills.

Els contenidors que trobarem a la farmàcia venen identificats amb la marca SIGRE (Sistema Integrat de Gestió i Recollida d’Envasos).

Quan llancem un medicament en aquest contenidor, aquest junt amb els altres serà recollit i enviat a una planta de selecció: es classificaran segons el material de l’envàs (per després reciclar-lo) i el contingut (restes de medicament) es tractarà adequadament per a la seva eliminació sense contaminar.

Què hem de llançar al contenidor SIGRE:

medicaments que ja no es prenen; medicaments caducats o en mal estat; medicaments  que no tenen prospecte o envàs original; envasos i capses buides de medicaments.

Què NO hem de llançar al contenidor SIGRE:
Termòmetres, radiografies, ulleres, agulles, piles, pròtesis, materials de cures (gases), objectes tallants, bosses de plasma ni cap tipus de producte sanitari, flascons o bosses per a presa de mostres de sang, femtes o orina i altres recipients similars utilitzats per a finalitats analítiques.

Reviseu la vostra farmaciola 2 vegades l’any

T'HA AGRADAT? COMPARTEIX 😉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page