5 COESTRATÈGIES PER EDUCAR ALS FILLS

educar als fills

Cinc coestratègies per educar als fills

Avui en dia disposem de molta informació sobre com educar els nostres fills. Tanta, de fet, que de vegades ens perdem en un mar de dubtes. La coach i col·laboradora d’aulaPlaneta, Samantha Biosca, recomana algunes estratègies que ens poden ajudar.

Segons ella, la clau està en combinar-les totes. “Depenent de l’edat dels nostres fills prioritzarem unes o altres, en funció de l’objectiu que estiguem buscant i de si és una fita a curt o llarg termini”, explica la coach. El sentit comú, observar els efectes, autoavaluar-com a pares “i buscar noves maneres de dur a terme la nostra tasca és la nostra obligació”, afirma.

Estratègies per educar els fills
  1. Alternar reforços positius i negatius. Amb els infants més petits aquest és un dels recursos més utilitzats. Es premien les conductes positives i es castiguen les negatives. “És un bon recurs tot i que cal saber en quin moment utilitzar-lo i de quina manera”, explica Sam Biosca. Tant el premi com el càstig han de ser al moment de l’acció del nostre fill i no prometre, amenaçar i postergar-lo. Els premis no han de ser materials, poden ser elogis, reconeixements, privilegis. “També hem de saber que el càstig serveix per evitar conductes negatives però que mai generaran les positives que tant anhelem sense una reflexió posterior”, afirma la coach. “Cal buscar que el nostre fill entengui on s’equivoca i trobi la conducta positiva que li generarà benestar. Quan aprengui a canviar-la no ens estem d’afalagar-lo. Per a ningú és fàcil canviar una conducta o un comportament “, conclou.
  2. Exemplificar. “No em canso de repetir que moltes de les coses que aprenen els nostres fills són per imitació. Aquest procés el produeixen les neurones mirall”, explica Biosca. La coach aconsella observar quin model oferim als nostres fills ja que posteriorment ho veurem repetit. “Utilitzem aquestes neurones a favor nostre, presentem-nos com a models, donem instruccions i dirigim les activitats. Posteriorment vigilem i valorem la seva execució, corregim si no ho fan correctament i animem que segueixin intentant-ho. Finalment elogiem l’èxit”, recomana.
  3. Autocontrol. Sovint no som conscients de les paraules que dirigim als nostres fills i s’ha de tenir en compte el gran poder que aquestes tenen. “Si al nostre fill li diem constantment que és un gandul, per exemple, ho retindrà en la seva memòria i generarà una creença sobre ell mateix que possiblement l’acompanyarà tota la vida”, explica la col·laboradora d’aulaPlaneta i Superpadres.com. “Com a coach detecto nombroses creences d’aquest tipus i són d’allò més difícils de canviar”. Aquestes idees, pensaments i creences que activem amb les paraules “influiran molt en el comportament dels nostres fills”, diu Biosca.
  4. Raonament. Aquest és un recurs que no funciona mai de manera independent, segons la coach. Tots els recursos per educar els nostres fills “es reforcen els uns als altres”, afirma. “En l’educació també s’ha de fer servir la raó per persuadir els nostres fills, argumentar i convèncer-los que el que els estem provant d’ensenyar els portarà un benefici encara que de moment no ho percebin”, insisteix. Els nens accepten millor les normes si estan justificades i argumentades. Cal dotar de sentit les normes que els marquem.
  5. Entrenament per repetició. El cervell adquireix hàbits, automatitza processos, millora en comportaments i adquireix la perfecció a través de la repetició. Moltes activitats després de molta repetició s’aconsegueixen fer de manera inconscient i la seva execució és fantàstica (observem per exemple quan vam començar a conduir, tot era consciència, nervis i errors … amb la pràctica aconseguim tanta excel·lència com la nostra capacitat sigui capaç d’aconseguir). “Busquem la formació de rituals i repetim fins que quedi interioritzat: rituals per anar a dormir, rituals per estudiar de la millor manera, etcètera”, conclou la col·laboradora Biosca.
¿Qué es aulaPlaneta?

aulaPlaneta és l’única solució 100% digital adreçada a la comunitat educativa. Combina la qualitat del banc de continguts digitals, el del Grup Planeta, amb les metodologies d’ensenyament i aprenentatge més innovadores per facilitar la tasca del professor, motivar l’alumne i implicar i donar suport als pares. aulaPlaneta incorpora una nova fórmula que aprofita el potencial de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a més dels últims avenços en matèria pedagògica, assegurant d’aquesta manera un ensenyament de major qualitat, molt més motivador tant per al professor com l’alumne.

Des del seu llançament, aulaPlaneta ja cobreix totes les necessitats acadèmiques dels plans d’estudi de 5è i 6è de Primària i tota l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, i ja l’utilitzen 300.000 usuaris en més de 2.500 centres educatius espanyols. El servei educatiu digital aulaPlaneta ha estat guardonat com a Millor Portal Editorial de Recursos als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

MÉS INFORMACIÓ

Més informació

 
  • Millor Portal Editorial de Recursos, als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

Escrito por: Claudia

Periodista especialista en oci infantil i familiar amb més de 30 anys d'experiència en mitjans.