AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS GENERALS

1. OBJECTE DE LA WEB SORTIR AMB NENS (www.sortirambnens.com)

SORTIR AMB NENS (en endavant SAN) ofereix a les persones afiliades així com a qualsevol altra persona interessada en SAN i usuària d’Internet, de forma gratuïta, l’accés i la informació general que apareix al web www.sortirambnens.com.

Els usuaris d’Internet que accedeixen al web de SAN assumeixen voluntàriament i s’obliguen a respectar les normes d’utilització dels continguts de l’esmentat web, i per a tals efectes accepten les condicions generals d’ús que més endavant es ressenyen. Per aquesta raó, l’usuari és íntegrament responsable de la seva conducta tant mentre estigui accedint a la informació del web www.sortirambnens.com. com després d’haver-hi accedit, essent l’únic responsable, davant SAN i tercers, de les conseqüències que es puguin derivar d’una mala utilització dels continguts. De manera especial, SAN rebutja qualsevol responsabilitat pel que fa a la informació continguda a les pàgines web de terceres persones connectades per mitjà d’enllaços a les pàgines web de SAN.

SAN es reserva el dret de denegar l’accés a la web als usuaris que facin un mal ús dels continguts o que incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen en el present document.

La pàgina d’entrada disposa d’una ‘cookie’ que permet al nostre sistema recordar les preferències de l’usuari, triades en la seva primera sessió. D’aquesta manera s’evita la repetida selecció d’aquestes preferències en les visites successives a la web. Aquesta ‘cookie’ no és en absolut nociva.

Si aquest ho desitja, pot denegar tota ‘cookie’ des de l’opció del menú corresponent del seu propi navegador. Per a canviar qualsevol de les preferències de la ‘cookie’ simplement ha d’eliminar-la i tornar a escollir-les en entrar al nostre web.

2. PROHIBICIÓ DE REPRODUCCIONS

L’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant enllaços, el web ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa i escrita de SAN.

3. RESPONSABILITAT ÚNICA DE L’USUARI

L’accés al portal www.sortirambnens.com, així com la informació, continguts i serveis que s’hi ofereixen, hauran de ser utilitzats per l’usuari de conformitat amb la legislació vigent i de bona fe. L’usuari s’obliga també a no dur a terme cap conducta prohibida respecte dels continguts del lloc web, així com es compromet a no utilitzar amb fins prohibits ni il·lícits cap dels continguts, fotografies, informació, etc. que apareixen a la web i que en qualsevol forma o manera puguin perjudicar o danyar qualsevol imatge, o el mateix funcionament del lloc web.

Així mateix, l’usuari s’obliga a facilitar informació veraç en el seu formulari d’inscripció o en qualsevol d’altre en que se li demani informació.

4. EXISTÈNCIA D’ENLLAÇOS AMB ALTRES WEBS

Entre els seus continguts, el portal de SAN inclou enllaços amb altres webs gestionades per tercers amb l’objecte de facilitar l’accés de l’usuari a aquella informació. No obstant això, SAN no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre els tercers i d’altres webs alienes a SAN. Els enllaços facilitats en aquesta web tenen finalitats informatives per als usuaris del portal, però en cap cas situa a SAN en una posició de garant ni de part ofertant dels serveis i informació que es puguin oferir en ells.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tant pel que respecta al disseny del portal com pel que fa referència a tots els seus continguts, hi regeix la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial. Per aquesta raó, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts (textes, logos, imatges, dissenys, etc.) que apareixen al portal de SAN, així com la còpia, reproducció, adaptació o qualsevol altra acció que comporti l’ús dels continguts del portal, si no és amb la prèvia aprovació de SAN que, en tot cas, haurà de ser expressa i per escrit.

6. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT DE SAN

SAN en cap cas serà responsable de les circumstàncies que seguidament es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar:

a) Possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar l’usuari ordinadors infectats per virus informàtics.

b) Ús per part de tercers de webs o e-mails que confonguin la seva personalitat amb SAN.

c) Infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers.

d) Defectes dels serveis informàtics o errors als continguts de la web.

e) Incompliments de tercers que puguin afectar l’ús de la web.

f) Manca de funcionament de la web.

g) Conseqüències derivades del mal funcionament per l’ús de versions de programes no actualitzades per part de l’usuari.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que resulti aplicable.

Per a qualsevol qüestió que pugui suscitar-se en relació amb els serveis i continguts del web de SAN (www.sortirambnens.com), així com en relació amb la interpretació i/o execució de les presents condicions, SAN i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Sabadell, amb renúncia expressa a qualsevol d’altre que els pogués correspondre.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades dels usuaris que accedeixin a la web www.sortirambnens.com i així ho consenteixin, s’incorporaran a un fitxer automatitzat degudament protegit i legalitzat segons la LOPD, i declarat a la AEPD, del que SORTIR AMB NENS (en endavant SAN), amb domicili a Apartat de Correos 98, de Palau-solità i Plegamans (Barcelona) n’és el Responsable.

Els usuaris de forma voluntària determinaran si presten o no el seu consentiment perquè les dades personals que lliurement facilitin siguin incorporades a un fitxer responsabilitat de SAN, als efectes de mantenir-los informats, fer-los oferiments de productes i serveis, tant de SAN com d’aquelles entitats col·laboradores que, mitjançant conveni, tinguin algun oferiment especial que pugui ser de l’interès dels usuaris d’Internet que hagin facilitat les seves dades. L’usuari també accepta que SAN pugui cedir les seves dades personals a terceres entitats col·laboradores a fi i efecte que aquestes puguin fer als usuaris ofertes i comunicacions amb finalitats comercials o promocionals de productes o serveis que puguin resultar del seu interès.

En cas que l’usuari no estigui conforme que les seves dades siguin incorporades a un fitxer i, posteriorment tractades amb finalitats informatives i comercials, únicament haurà de marcar la casella en què no autoritza la incorporació al fitxer. Donat el cas d’haver-ho autoritzat però voler revocar l’autorització, i donar-se de baixa totalment del servei, l’usuari només haurà d’adreçar un correu electrònic a info@sortirambnens.com o per carta certificada al domicili del Responsable del Fitxer que consta més a dalt, amb la sol.licitud.

L’usuari pot exercir el dret d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició sobre les seves dades, així com el dret a saber quantes cessions s’han dut a terme sobre aquestes, a la següent adreça de correu: info@sortirambnens.com o per carta certificada al domicili del Responsable del Fitxer indicat més a dalt, amb la sol·licitud.

 

SAN disposa dels mitjans tècnics necessaris per al tractament informàtic de les seves bases de dades i per la prestació dels serveis ofertats, i aquests estan dotats dels mecanismes de seguretat necessaris per a la deguda protecció i seguretat de les dades d’acord a la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Escrito por: Claudia

Periodista especialista en oci infantil i familiar amb més de 30 anys d'experiència en mitjans.