O lai, la, la masovera, la masovera.
O lai, la, la masovera se’n va al mercat.

El mercat és el dilluns,
el dilluns en compra llums.

O lai, la, la masovera, la masovera.
O lai, la, la masovera se’n va al mercat.

El mercat és el dimarts,
el dimarts en compra naps.

O lai, la, la masovera, la masovera.
O lai, la, la masovera se’n va al mercat.

El mercat és el dimecres,
el dimecres en compra nespres.

O lai, la, la masovera, la masovera.
O lai, la, la masovera se’n va al mercat.

El mercat és el dijous,
el dijous en compra nous.

O lai, la, la masovera, la masovera.
O lai, la, la masovera se’n va al mercat.

El mercat és el divendres,
el divendres, faves tendres.

O lai, la, lamasovera, la masovera.
O lai, la, la masovera se’n va al mercat.

El mercat és el dissabte,
el dissabte, tot s’ho gasta.

O lai, la, la masovera, la masovera.
O lai, la, la masovera se’n va al mercat.

El mercat és el diumenge,
el diumenge, tot s’ho menja.

Llums, naps, nespres, nous, faves tendres,
tot s’ho gasta, tot s’ho menja.

O lai, la, la masovera, la masovera.
O lai, la, la masovera se’n va al mercat …