John Brown era un petit indi,

John Brown era un petit indi,

John Brown era un petit indi,

era un petit indi, en John.

Un petit, dos petits, tres petits indis,

quatre petits, cinc petits, sis petits indis.

Set petits, vuit petits, nou petits indis,

deu petits indis John.

Deu petits, nou petits, vit petits indis,

set petits, sis petits, cinc petits indis,

quatre petits, tres petits, dos petits indis,

un petit indi, John.