EL MÚSIC DE CARRER


Jo sóc un pobre

ma, me, mi, mo, músic de carrer

que sempre que jo

pa, pe, pi, po, puc toco el que sé.

D’un lloc a l’altre

bas, bes, bis, bos, busco algun diner.

Si em feu callar jo em

ma, me, mi, mo, mu, jo em moriré.

Jo sóc un pobre ma, me, mi, mo, músic de carrer,

que sempre que jo

pa, pe, pi, po, puc toco el que sé.

D’un lloc a l’altre

bas, bes, bis, bos, busco algun diner.

Si em feu callar jo em

ma, me, mi, mo, mu, jo em moriré.

..

.