Passa el fil i torna a passar el fil,

estira, estira, i toc, toc, toc.

Passa el fil i torna a passar el fil,

estira, estira, i toc, toc, toc.

Sabater, bon sabater

les sabates, les sabates,

sabater, bon sabater,

les sabates has de fer.