La nit màgica

Santa nit,
plàcida nit,
els pastors han sentit
l’al.leluia que els àngels cantant
per el món han estat escampant:
El Messies és nat!
El Messies és nat!