TRASTORNS D’APRENENTATGE

Com podem ajudar als nens que presenten trastorns d’aprenentatge

Trastorns d’aprenentatge. Són molts els pares que demanen consulta a gabinets de psicologia infantil degut al baix rendiment acadèmic dels seus fills. És una demanda que apareix a diferents edats acadèmiques.

Tant ens podem trobar pares de nens a preescolar com pares de joves d’ESO. Evidentment els motius són força diferents però el grau de preocupació dels pares és força similar. La demanda acostuma a venir per sugeriments dels mestres o del pediatra.

En ètapes molt precoces, com és en cursos de preescolar, els pares estan preocupats per lent desenvolupament neurocognitiu dels seus fills. És comú sentir: “el mestre diu que no està atent”, “no es relaciona bé amb els seus companys”, “la motricitat fina no és l’adeqüada a la seva edat”,…

trastorns d'aprenentatge

Tots aquests indicadors ni molt menys ens marquen que aquest infant tindrà problemes en els aprenentatges. Molts d’ells maduraran i no mostraran res destacable dins del seu grup d’iguals. No obstant una bona detecció precoç farà que les eines que poguem donar al infant puguin normalitzar els resultats “acadèmics” des de l’inici.

Cal saber però, que hi ha trastorns que difícilment els podrem detectar durant l’etapa d’educació infantil. Trastorns com la dislèxia o el TDAH requereixen un seguit d’avaluacions psicomètriques que no es poden aplicar fins a l’edat de 6 anys en el millor dels casos.

Avui dia trobem un sobrediagnòstic de diferents trastorns que afecten als nostres infants però alhora seguim tenint joves amb dificultats als que no s’ha detectat fins a cursos més avançats.

Quan obtenim un diagnòstic d’aquest tipus sovint es recomana realitzar reeducacions. Les quals consisteixen en un seguit d’exercicis per tal de que els nens i nenes adquireixin tècniques d’estudi i una bona capacitat de lectoescriptura.

És molt important no oblidar la importància d’un bon assessorament a les families per tal de que aquestes adquireixein les habilitats adeqüades per ajudar als seus fills. Igual d’important és poder oferir una bona coordinació amb l’escola del infant per tal de poder anar tots a una. Poder treballar en equip és imprescindible per tal de poder aconseguir uns bons resultats en el diagnòstic i tractament.

Sovint és dificil prendre la decissió de fer el primer pas cap a l’avaluació diagòstica. Per tal de saber si és el moment és bo poder-ho parlar amb els mestres de l’entorn del nen/a o amb el seu pediatra.

  • Cristina Jiménez Aguilera. Núm. col·legiada 18734.
  • Psicòloga i Terapeuta Familiar

MÉS INFORMACIÓ

C/Bruc, 52. Igualada
E-mail:
arrels.centredesalut@gmail.com

Més informació

  • Cristina Jiménez Aguilera. Núm. col·legiada 18734. Psicòloga i Terapeuta Familiar.

Escrito por: Claudia

Periodista especialista en oci infantil i familiar amb més de 30 anys d'experiència en mitjans.