COM POTENCIAR EL PENSAMENT CRÍTIC DELS NENS?

Com aprofitar l’estiu per potenciar el pensament crític dels fills

El pensament crític inclou la capacitat de raonar i pensar amb lògica, analitzar i jutjar les situacions adequadament i actuar amb una base fonamentada.

A l’estiu, quan compartim més temps amb els fills, podem aprofitar per potenciar aquesta habilitat.

El pensament crític no només ajudarà els nens i joves a consolidar millor el que aprenen o resoldre els exàmens amb més facilitat durant el curs, sinó que els prepararà per enfrontar-se a molts moments de la vida en què hauran de prendre decisions o afrontar amb esperit racional experiències, informació o actituds pròpies i dels que els envolten.

aulaPlaneta proposa algunes idees per fomentar el pensament crític en els nens, exemples i recursos per practicar en família.

Què implica el pensament crític?

La capacitat d’analitzar de manera crítica una situació o informació exigeix certes actituds o destreses que ajuden en la presa de decisions i en la forma d’actuar. Per això és important treballar amb els fills les capacitats que permeten el pensament crític, com aprofundir en les dades per comprendre el seu significat, enfocar els fets o situacions des de diversos punts de vista, dur a terme un procés de decisió racional, basat en valors essencials, evitar deixar-se portar pels prejudicis o les emocions irracionals i triar amb autonomia i responsabilitat.

Cinc consells per ensenyar a pensar de forma crítica

  1. Fomentar en els fills l’amor pel coneixement. La informació és fonamental en el pensament crític. Com més dades es tenen, millor es pot jutjar i reaccionar. Així doncs, també en època de vacances, quan es disposa de més temps, s’ha de fomentar l’amor pel coneixement en l’àmbit familiar, respondre sempre de forma senzilla i clara les preguntes dels fills, i incitar i premiar la seva curiositat. Hi ha multitud de recursos, revistes, vídeos i documentals per a tots els gustos i interessos.
  2. Ajudar a comprendre. Per pensar de manera crítica cal ser capaç d’entendre el món que ens envolta, conèixer les causes de les coses i els efectes de les nostres accions. Es pot treballar amb els fills l’organització i selecció de fets i idees, la interpretació d’un succés o una notícia o la capacitat per distingir què és important en una informació i què és secundari.
  3. Fomentar l’argumentació. El pensament crític es nodreix del debat, la lògica, la capacitat de relacionar fets, l’anàlisi de les diferents opcions o opinions o la posada en comú de punts de vista. És bo animar els fills a argumentar allò que diuen i fan, i a analitzar les actuacions o discursos d’altres persones per tractar d’entendre l’argumentació i el procés de presa de decisions que hi ha al darrere.
  4. Transmetre valors fonamentals. El pensament racional i basat en fets és important en el pensament crític, però també s’ha de basar en valors. Quan els fills prenguin una decisió o es formin una opinió sobre alguna cosa o algú hauran d’aplicar l’objectivitat però també apel·lar a les seves conviccions i a l’ètica. Així doncs, és aconsellable fomentar valors com l’empatia, la justícia, la igualtat, el respecte i la tolerància, la llibertat, l’honestedat, la responsabilitat o la humilitat.
  5. Deixar decidir amb autonomia. Aprenem fent, posant en pràctica; per això és important deixar que els fills prenguin decisions i animar-los a expressar la pròpia opinió en situacions del dia a dia. Així aprendran a establir prioritats  , acceptar i solucionar els errors, seran més autònoms i es responsabilitzaran de les pròpies decisions.
Què és aulaPlaneta?

aulaPlaneta és l’única solució 100% digital adreçada a la comunitat educativa. Combina la qualitat del banc de continguts digitals, el del Grup Planeta, amb les metodologies d’ensenyament i aprenentatge més innovadores per facilitar la tasca del professor, motivar l’alumne i implicar i donar suport als pares. aulaPlaneta incorpora una nova fórmula que aprofita el potencial de les noves tecnologies de la informació i la comunicació, a més dels últims avenços en matèria pedagògica, assegurant d’aquesta manera un ensenyament de major qualitat, molt més motivador tant per al professor com l’alumne.

Des del seu llançament, aulaPlaneta ja cobreix totes les necessitats acadèmiques dels plans d’estudi de 5è i 6è de Primària i tota l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria, i ja l’utilitzen 300.000 usuaris en més de 2.500 centres educatius espanyols. El servei educatiu digital aulaPlaneta ha estat guardonat com a Millor Portal Editorial de Recursos als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

MÉS INFORMACIÓ

Més informació

  • Millor Portal Editorial de Recursos, als Premis a la Innovació Educativa de SIMO Educació 2014.

Escrito por: Claudia

Periodista especialista en oci infantil i familiar amb més de 30 anys d'experiència en mitjans.