Un ruc malalt … o malcriat?

Ploreu, ploreu, ninetes,
que el ruc està malalt;
té mal a la poteta,
i el ventre li fa mal.

No pot menjar civada,
sinó pinyons pelats,
no pot dormir a l’estable
sinó amb coixins daurats.