ITINERARIS MEGALÍTICS: DÒLMENS I MENHIRS A ROSES


Dòlmens i Menhirs

Els monuments megalítics són una mostra que la història del poblament en aquest paratge es remunta a milers d’anys enrere. Com era la vida d’aquests primers pobladors i la història de l’estudi dels dòlmens i menhirs són l’eix d’aquest itinerari, que recorre els vestigis més antics del municipi.

La visita comprèn diferents espais funeraris prehistòrics i expressions culturals d’època neolítica que es troben en el Pla de la Casa Cremada. És un itinerari circular de poca dificultat que cerca l’observació i la reflexió sobre la utilització d’aquest entorn, durant la prehistòria, per les petites comunitats pageses que s’hi establiren.

Dolmen de la Creu d’en Cobertella

Sepulcre de corredor que es documenta per primera vegada l’any 1912. Conservat dins d’una masia, d’on pren el nom, el dolmen va ser utilitzat com a corral fins a l’abandó del mas.

Per les seves dimensions, el dolmen de la Creu d’en Cobertella és considerat un dels més importants de Catalunya. Tanmateix, el gran pes de la llosa de la coberta fa que l’equilibri de l’estructura sigui fràgil. Per tal de garantir-ne la conservació, des de fa uns anys una tanca impedeix que els visitants s’hi apropin i s’indica, per seguretat, no pujar-hi.

Menhir de la casa Cremada III

El menhir de la Casa Cremada III és una pedra dreta de granit que mesura 1,70 metres d’alçada per 1,20 d’amplada a la base i 66 centímetres a la part superior.

Menhir de la casa Cremada II

El menhir de la Casa Cremada II és una pedra dreta de gneis en forma d’estela i de secció triangular. Té una alçada de 2,35 metres però se’n desconeix l’original perquè quan va ser descobert la base estava trencada.

Es tracta d’un monument prehistòric de cronologia força àmplia (entre el quart i el tercer mil·lenni aC) ja que es poden trobar menhirs durant el neolític mitjà, el final i el calcolític.

Fa uns anys aquest element arqueològic va ser víctima del vandalisme i va ser seccionat de forma intencionada per la zona inferior. Actualment el menhir presenta a l’entorn una feixa d’obra que el preserva aixecat però que impedeix veure’l tal com era quan es va redreçar.

Barraca de pedra seca

Cabana feta de pedra disposada en sec que hauria estat utilitzada per qui conreava la parcel·la en què es troba.

La barraca devia servir per guardar-hi les eines, la collita o bé per aixoplugar-s’hi en cas de mal temps.

Dolmen de la casa Cremada

Els dolmen conegut amb el nom de la Casa Cremada es creu que és un sepulcre de corredor de cambra trapezoïdal tot i que l’estat en què es troba no permet assegurar-ho.

El paratge de la Casa Cremada a la prehistòria fou una àrea dedicada als enterraments, tal com es desprèn de l’abundància de megàlits que s’hi troben. Els dòlmens foren sepulcres d’inhumació col·lectiva que es construïren de forma comunitària (entre el quart i tercer mil·lenni aC) i que probablement foren utilitzats durant un llarg període per la gent que vivia en aquest entorn.

Edifici de la casa Cremada

Restes d’un antic edifici que s’han identificat com una possible església pre-romànica.

Menhir de la casa Cremada I

El menhir de la Casa Cremada I és un gran bloc de gneis que s’ubica dins la zona megalítica de Roses i que probablement és d’origen prehistòric.

Té forma d’estela i mesura 2,4 metres d’alçada. La pedra presenta una beta blanca de quars a la part superior que el caracteritza.

Dolmen del llit de la Generala

El dolmen del Llit de la Generala o de la Sureda d’En Falp és un sepulcre de corredor amb cambra de tendència subcircular i passadís estret.

Dolmen de cap de l’Home

Conegut també amb el nom de Turó de l’Home, aquest és un dolmen de cambra trapezoïdal curta, bastida amb lloses de gneis i corredor estret, tot i que aquest darrer element ja no s’hi pot veure.

Bauma del Cap de l’Home

Cavitat natural formada a partir d’una roca que sobresurt de la paret rocosa.
Es desconeix quan va ser construïda i utilitzada aquesta bauma.

Pedra prehistòrica

Aflorament rocós de gneis antigament utilitzat com a pedrera.

Cau de les Guilles

En aquest abric obert és on es documenta la presència de vida humana més antiga de Roses.

Situat a recés de tramuntana, el Cau de les Guilles hauria estat escollit per petits grups de caçadors-recol·lectors per refugiar-se temporalment d’una climatologia tardiglacial, on poder encendre-hi fogars i produir les laminetes que posteriorment utilitzarien com a projectils de caça.

T'HA AGRADAT? COMPARTEIX 😉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPin on PinterestEmail this to someonePrint this page

MÉS INFORMACIÓ

Oficina de Turisme de Roses

Av. de Rhode 77-79

17480 Roses

Comarca:

Alt Empordà
Latitud i Longitud:
42.2650559, 3.1720849
Telèfon:
972 25 73 31
Web:
http://www.visitroses.cat

Com Arribar-hi